Home page Company Name

Εθελοντικές ομάδες


Εθελοντικές ομάδες

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον πολύτιμο χρόνο που διαθέτουν οι εθελοντές συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων χωρισμένοι στις εξής εθελοντικές ομάδες, πολλές από τις οποίες συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων.


> Εθελοντικές ομάδες για την περίοδο 2009-2010

Εθελοντική ομάδα Επαφής με τα Μ.Μ.Ε.
Εθελοντική ομάδα Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Θέματα
Εθελοντική ομάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Εθελοντική ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του Παιδιού
Εθελοντική ομάδα Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού
Εθελοντική ομάδα e-Newsletter (ηλεκτρονικού Newsletter)
Εθελοντική ομάδα Ενημέρωσης για Ευρωπαϊκά Θέματα με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών


> Εθελοντικές ομάδες που λειτούργησαν κατά τα προηγούμενα χρόνια

Ομάδα επαφής με τα ΜΜΕ
Τα μέλη της ομάδας αυτής συντάσσουν και αποστέλλουν Δελτία Τύπου σε όλες τις εφημερίδες, τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς του Ν. Ροδόπης με σύντομες περιγραφές των προγραμματισμένων δράσεων. Επίσης, μετά το πέρας των εκδηλώσεων-δράσεων ενημερώνουν τα ΜΜΕ για τον αντίκτυπο που είχαν δράσεις επισυνάπτοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Ομάδα επίκαιρων Ευρωπαϊκών θεμάτων και προγραμμάτων
Οι εθελοντές παρέχουν έγκυρη ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως είναι για παράδειγμα οι σπουδές, η διαμονή και η εργασία σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Ακόμη, επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση μαθητών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για την Ε.Ε. μέσα από παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά πακέτα, επιδαπέδια παιχνίδια και Προσομοιώσεις Θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε., όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός από την προηγούμενη χρονιά.

Ομάδα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών που αφορά τις τρεις θεματικές της ομάδας αυτής μέσω εκδηλώσεων-εκστρατειών και την διανομή, αφού προηγηθεί ο σχεδιασμός, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, card-postal κτλ.)

Ομάδα «Πρώτα Ρώτα!?»
Τα μέλη της ομάδας αυτής προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους συνομιλήκους τους για καυτά και επείγοντα θέματα όπως είναι η πρόληψη των Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, η αποφυγή του καπνίσματος και η σταδιακή μείωσή του, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, η αποφυγή της χρήσης ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.
Οι εθελοντές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων επιχειρούν να ενημερώσουν τους νέους με την διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε χώρους όπου αυτοί συχνάζουν: καφετέριες, εστιατόρια, bars, clubs, εμπορικά κέντρα, παραλίες της ευρύτερης περιοχής (κατά τους καλοκαιρινούς μήνες)
Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι για την επίτευξη των στόχων της ομάδας αυτής, οι εθελοντές έχουν αναπτύξει συνεργασίες με διάφορες ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα: Praksis, Νηφάλιοι, NOSMOKE, ΚΕΘΕΑ κτλ.

Ομάδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Είναι μια ομάδα με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ατόμων κυρίως νεαρής ηλικίας με υλικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορες ΜΚΟ (WWF, Αρκτούρος, Καλλιστώ, Mom, Greenpeace κτλ.) που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέλη της ομάδας είναι κατά πλειοψηφία φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Λόγω μάλιστα του μεγάλου αριθμού των μελών, η ομάδα έχει χωριστεί σε έξι υπο-ομάδες. Ενδεικτικά αναφέρω την Υπο-ομάδα για την κλιματική αλλαγή που έχει σαν σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών Δημοτικών Σχολείων για την κλιματική αλλαγή και την συνακόλουθη απώλεια της βιοποικιλότητας, την Υπο-ομάδα για την Ανακύκλωση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την Υπο-ομάδα για την προστασία των πλούσιων δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας με έμφαση σΆ αυτά της περιοχής μας.

Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του παιδιού
Μετά από την ενημέρωση και την εκπαίδευση των εθελοντών της ομάδας αυτής από πλήθος ΜΚΟ και Διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, οι εθελοντές πραγματοποιούν διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του παιδιού ακολουθώντας πρωτότυπους και μοναδικούς τρόπους προσέγγισης των ομάδων-στόχων. Παράδειγμα αποτελεί το θεατρικό δρώμενο για την Σωματεμπορία των γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2008 στο Πολιτιστικό Κύτταρο της Κομοτηνής.

Ομάδα για το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση!»
Οι εθελοντές αφού παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για τις Δράσεις του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση!» (2007-2013), παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία με Φορείς Αποστολής και Υποδοχής τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Ομάδα οργάνωσης και ανανέωσης υλικού Βιβλιοθήκης
Τα μέλη της ομάδας αυτής αναλαμβάνουν την διαχείριση του έντυπου υλικού (βιβλία, εκθέσεις, αναφορές, φυλλάδια κτλ.) της δανειστικής Βιβλιοθήκης του Κέντρου. Έχουν τακτική επικοινωνία με την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραγγέλνουν συχνά καινούριες εκδόσεις για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.

Ομάδα για τα άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.)
Σε συνεργασία με διάφορες ΜΚΟ και Συλλόγους όπως είναι ο Σύλλογος «ΠΕΡΠΑΤΩ» στην Κομοτηνή, σχεδιάζουν και υλοποιούν εκδηλώσεις-δράσεις για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Α.Μ.Α., την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού για την καθημερινότητα των Α.Μ.Α. και την υποστήριξη των ατόμων αυτών για την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα μιας επιχείρησης με ειδικό εξοπλισμό.

Ομάδα για την προστασία του καταναλωτή
Οι εθελοντές επιχειρούν να ενημερώσουν πολίτες κάθε ηλικίας για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές. Σημαντικές και για αυτή την ομάδα είναι οι συνεργασίες με διάφορους Φορείς που έχουν αναπτυχθεί που είναι πολύτιμοι αρωγοί των προσπαθειών. Ενδεικτικά αναφέρεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα «Ασφαλές Διαδίκτυο» με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (12 Φεβρουαρίου 2008) σε συνδιοργάνωση με τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης και Έβρου, με ευθύνη των Γραφείων Αγωγής Υγείας και ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ., σε συνεργασία με την «Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια» (Digital Awareness and Response to Threats-DART) της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, κατά την διάρκεια των οποίων ενημερώθηκαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς από την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη για τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση του Διαδικτύου.

Ομάδα για θέματα πολιτισμού
Μέλη της ομάδας αυτής προσπαθούν να προωθήσουν στην τοπική κοινωνία τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, να λάβουν μέρος σε δράσεις που οργανώνονται σΆ όλη την Ευρώπη ενΆ όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 και να οργανώσουν αντίστοιχες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ομάδα για τις Μ.Κ.Ο. και τους Διεθνείς Οργανισμούς
Αν και οι περισσότερες εθελοντικές ομάδες αναπτύσσουν από μόνες τους επαφές και συνεργασίες με τις ΜΚΟ και τους Διεθνείς Οργανισμούς που σχετίζονται με τις θεματικές τους και τις προτεραιότητές τοους, υπάρχουν εθελοντές που διατηρούν μια τακτική επικοινωνία με ΜΚΟ, εθελοντικές ομάδες και Διεθνείς Οργανισμούς όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ομάδα για την ισότητα των δυο φύλων
Μέσα από τον σχεδιασμό και την διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, τα μέλη της ομάδας αυτής προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για την ισότητα των δυο φύλων.

Ομάδα Τεχνολογιών Επικοινωνιών-Πληροφορικής
Η ομάδα αυτή απαριθμεί 35 μέλη τα οποία κάθε Σάββατο από τις 16:30-19:30 παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα για την χρήση του Η/Υ σύμφωνα με την επίσημη εξεταστική ύλη (syllabus) του ECDL Core από εκπαιδευτή-εθελοντή του Europe Direct Κομοτηνής με γνώσεις Η/Υ σε επίπεδο ECDL Expert.


Powered by Bitrix Site Manager - Content Management & Portal Solutions Copyright © 2001-2005 Bitrix