Search Site Map Socials: Facebook Twitter Instagram Youtube
 Ελληνικά 
 English 
 Deutsch 
 Français 
 Español 
 Italiano 

Αρχική Σελίδα
Τι είναι το Europe Direct Κομοτηνής
Νέα - Δελτία Τύπου
Νομοθεσία
Δραστηριότητες
Εθελοντισμός
Θέσεις Εργασίας
Εκδόσεις
Δίκτυο Europe Direct
Links
Στοιχεία Επικοινωνίας
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Site searchAuthorization

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Ελληνικά » Εθελοντισμός

Print version Print version

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τον εθελοντισμό στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Κομοτηνής…

[τελευταία ενημέρωση: 09.2008]

- Πόσες εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην περιοχή;

Στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της διαμόρφωσης ενός ενεργού πολίτη για την κοινωνία του μέλλοντος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής έχουν αναπτυχθεί οι εξής ομάδες: «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!», «Τεχνολογιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών», «Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του παιδιού», «Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», «Επαφής με τα Μ.Μ.Ε.», «Επίκαιρων Ευρωπαϊκών θεμάτων και προγραμμάτων», «Απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης», «Προβολής του προγράμματος ‘Νέα Γενιά σε Δράση’», «Οργάνωσης και ανανέωσης υλικού βιβλιοθήκης», «Ομάδα για άτομα με αναπηρία», «Προστασίας του καταναλωτή», «Θεμάτων πολιτισμού – Ευρωπαϊκό έτος Διαπολιτισμικού διαλόγου», «Επαφής με Μ.Κ.Ο. και Διεθνείς Οργανισμούς», «Ομάδα ισότητας των δυο φύλων».

- Ποια η θεματολογία των ομάδων αυτών και ποια πεδία δράσης έχουν επιλέξει;

Κάθε εθελοντική ομάδα έχει σαν βασικό στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο της ευρύτερης περιοχής. Για τον λόγο αυτό ο σχεδιασμός της θεματολογίας και των πεδίων δράσης έχει πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή.
Ενδεικτικά, η εθελοντική ομάδα «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!» ξεκίνησε στις 19 Νοεμβρίου 2007 την πιο πρωτότυπη, νεανική εκστρατεία ενημέρωσης με την ευκαιρία των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Διαλόγου και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Θεμάτων με θέμα «Ευρωπαϊκή πολιτική για τη δημόσια υγεία και πρόληψη». Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr) και της ΜΚΟ PRAKSIS (www.praksis.gr) τα μέλη της ομάδας αυτής ανέλαβαν να ενημερώσουν περισσότερους από 5.000 νέους της πόλης μας στους χώρους όπου αυτοί ψυχαγωγούνται για το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, την χρήση ουσιών και την προφύλαξή τους από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη γλώσσα μακριά από στερεότυπες αντιλήψεις του παρελθόντος.
Έπειτα, η ομάδα «Τεχνολογιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών» απαριθμεί 35 μέλη τα οποία κάθε Σάββατο από τις 16:30-19:30 παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα για την χρήση του Η/Υ σύμφωνα με την επίσημη εξεταστική ύλη (syllabus) του ECDL Core.
Στη συνέχεια, η ομάδα «Δικαιωμάτων του παιδιού» περικλείει στους κόλπους της φοιτητές που επιθυμούν να δουλέψουν μαζί με ομάδες φοιτητών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τα δικαιώματα του παιδιού πραγματοποιώντας μια ανταλλαγή μέσω της Δράσης 1.1 του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, η εθελοντική ομάδα «Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» συνεχίζει την δράση της από τον Δεκέμβριο του 2006 με διαφορετική θεματική: την ευαισθητοποίηση μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού προγράμματος για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού γύρω από το Δάσος και την προστασία του.

- Ποιο το προφίλ του εθελοντή; Φύλλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο;

Η πλειοψηφία των εθελοντών είναι φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κυρίως από τα Τμήματα Νομικής, Φιλολογίας και Κοινωνικής Διοίκησης. Υπερτερεί σε ένα μεγάλο βαθμό το γυναικείο φύλο και η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21. Το κοινό όμως στο προφίλ κάθε εθελοντή είναι η διάθεση για βοήθεια αυτών που χρειάζονται στήριξη για να καταπολεμήσουν τις αντιξοότητες και τις αδυναμίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

- Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Συντονιστή;

Ο ρόλος του Συντονιστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Συντονιστής είναι αυτός που εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, προβαίνει στην εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς των εθελοντών, παρέχει την ευκαιρία στους εθελοντές να βελτιωθούν, αναγνωρίζει τα σημεία που το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής χρειάζεται βελτίωση ή αλλαγή, εκφράζει από την πλευρά των εθελοντών διάφορες βελτιωτικές προτάσεις και εξασφαλίζει την ακεραιότητα του προγράμματος εθελοντισμού μέσω της ορθής εφαρμογής των τεσσάρων σταδίων του Κύκλου Διοίκησης των Εθελοντών (1. Προσέλκυση και επιλογή των εθελοντών, 2. Προσανατολισμός και Εκπαίδευση των εθελοντών, 3. Επίβλεψη και αξιολόγηση των εθελοντών, 4. Επιβράβευση και αναγνώριση των εθελοντών)

- Υπάρχει διάθεση συνεργασίας ή η κάθε ομάδα θέλει να τραβήξει το μοναχικό της δρόμο;

Όταν οι επιμέρους θεματικές των ομάδων μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους οδηγώντας τις εργασίες των ομάδων αυτών σ’ ένα καλύτερο αποτέλεσμα τότε όχι μόνο υπάρχει η διάθεση συνεργασίας αλλά επιδιώκεται. Παράδειγμα αποτελεί η ομάδα «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!» τα μέλη της οποίας μετά την 1η φάση της ενημέρωσης των νέων για τα καυτά και επείγοντα θέματα καπνίσματος, κατανάλωσης αλκοόλ, χρήσης ουσιών και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα χωρίστηκαν σε τέσσερις υπο-ομάδες η κάθε μια από τις οποίες ασχολείται με ένα θέμα της εκστρατείας αυτής αναπτύσσοντας επαφές με διάφορες ΜΚΟ.

- Που είναι το στέκι όπου συγκεντρωνόμαστε και που μπορεί να μας βρει κανείς;

Δεν υπάρχει κάποιο στέκι των εθελοντών. Όποιος θέλει μπορεί να μας επισκεφτεί στον χώρο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής στο όμορφο νεοκλασσικό κτίριο όπου στεγαζόταν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής, πίσω από την Π. Πρυτανεία (Ν. Τσανακλή 15) ή να επικοινωνήσει μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Europe Direct Κομοτηνής (25310 82051, 33155, 70855).

- Ποια η εικόνα μας για την παρουσία των όχι και τόσο ευρέως γνωστών εθελοντικών οργανώσεων στην χώρα μας;

Δυστυχώς, στην χώρα μας ο τομέας του εθελοντισμού έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την συμμετοχή των Ελλήνων σε εθελοντικές δραστηριότητες είναι αποκαρδιωτικά και ιδιαιτέρως ανησυχητικά για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν συμμετέχει ενεργά σε καμία οργάνωση ενώ 37% είναι ο βαθμός συμμετοχής των νέων Ελλήνων, ηλικίας 15-24 σε εθελοντικές δραστηριότητες – από τους πιο χαμηλούς ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το λαμπρό παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 το οποίο αποτελεί υπόσχεση για το μέλλον του εθελοντισμού στην χώρα μας αφού 160.000 ήταν οι επίσημες αιτήσεις που κατατέθηκαν για το πρόγραμμα του εθελοντισμού, ένας αριθμός που αποτελεί ολυμπιακό ρεκόρ!

- Ποια η αντίστοιχη εικόνα στην Θράκη;

Αν κρίνουμε από το πλήθος των εθελοντικών οργανώσεων που υπάρχουν στην περιοχή, είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ πάντως χρήσιμο να οργανωθεί ένα τριήμερο εκδηλώσεων για να γνωρίσουν καλύτερα οι πολίτες και οι νέοι με τι ακριβώς ασχολούνται αυτές οι οργανώσεις και πως θα μπορούσαν οι ίδιοι να συμβάλλουν στο έργο τους. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από μια τέτοιου είδους επαφή θα προκύψουν ωραίες ιδέες για την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων οι οποίες θα ωφελήσουν κυρίως το κοινωνικό σύνολο. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι η συνεργασία των οργανώσεων που στηρίζονται σε εθελοντική βάση.

- Είθισται να ξεκινά κάτι με όρεξη και πάθος και μετά να ατονεί το ενδιαφέρον στον χώρο της εθελοντικής δράσης. Πως διασφαλίζεται η συνεχής παρουσία του εθελοντή;

Πράγματι, δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που εθελοντικές ομάδες σταματούν την λειτουργία τους ενώ ξεκίνησαν με τόση θέρμη και υποδειγματικό ζήλο. Αυτό όμως δεν θα το συναντήσετε στις εθελοντικές ομάδες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης –Europe Direct Κομοτηνής επειδή οι εθελοντές λόγω της ηλικίας τους είναι ανοιχτόμυαλοι, απορροφούν εύκολα νέες ιδέες, οι οποίες είναι ευέλικτες, χωρίς προκαταλήψεις και διακατέχονται από έναν ατέλειωτο και υπέροχο ενθουσιασμό. Παράλληλα, λόγω των ρεαλιστικών στόχων που θέτει η κάθε ομάδα, τα αποτελέσματα των προσπαθειών των εθελοντών γίνονται ορατά γεμίζοντάς τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και όρεξη για ανάληψη νέων, πρωτότυπων πρωτοβουλιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εθελοντική ομάδα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τα μέλη της οποίας δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την κλιματική αλλαγή αξιοποιώντας υλικό τόσο από την εκστρατεία «Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσένα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από την εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!» της ΜΚΟ WWF Ελλάς, σχεδίασαν ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για την βιοποικιλότητα και την ανακύκλωση, οργάνωσαν την δράση «Όλη η πόλη με ποδήλατο» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων 2007 και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κομοτηναίων, κο. Κοτσάκη, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, προτάσεις για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης και την δημιουργία ποδηλατόδρομου.

- Ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδιεξόδων των πολιτών; Ή τελικά είναι αδύναμη απάντηση;

Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός είναι η απάντηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδιεξόδων των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου κατ’ επέκταση. Πιο συγκεκριμένα ο εθελοντισμός αποτελεί στοιχείο καλής διακυβέρνησης και ανάπτυξης και είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μιας σταθερής και συγκροτημένης κοινωνίας. Με άλλα λόγια ο εθελοντισμός κάνει τους ανθρώπους να ενεργούν για το γενικό καλό της κοινωνίας, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης, ενθαρρύνει την συνεργασία και ουσιαστικά προάγει το κοινωνικό κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο εθελοντισμός βοηθά να ενσωματωθούν στην κοινωνία άτομα που έχουν μείνει στο περιθώριο και είναι αποκλεισμένα. Για παράδειγμα, άτομα με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν στον εθελοντισμό μεταβάλλουν το αρνητικό στερεότυπο ότι είναι απλά παθητικοί αποδέκτες πρόνοιας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο εθελοντισμός προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση και τους παρέχει ταυτόχρονα πολύτιμες βάσεις για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες.
Επιπρόσθετα, ο εθελοντισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση της πλήρους απασχόλησης, αφού ενισχύει την αυτοπεποίθηση αυτών που αναζητούν εργασία, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χώρους εργασίας και δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.
Τέλος, ο εθελοντισμός αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος, αφού πολλές από τις εργασίες που αναλαμβάνουν εθελοντικά οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα η παροχή συμβουλών, η κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου σε μια πόλη, είναι πολύτιμα βοηθήματα στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο κρατικός μηχανισμός.
Συνεπώς, είναι έκδηλο ότι ο εθελοντισμός δυναμώνει τα άτομα, προωθεί την αλληλεγγύη, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσεων σε σημαντικά κοινωνικά θέματα και προστατεύει τα ευάλωτα στρώματα των πληθυσμών από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση.Ανάπτυξη: Komotini On-Line
Φιλοξενία: MyHost
Powered by Bitrix Site Manager
Πληροφορίες για το site

Copyright © Europe Direct Komotini 2006-2008
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής
Ν. Τσανακλή 15, 69100 Κομοτηνή
Τηλ: 25310 33155, 82051, Fax: 25310 82055