Επιχορηγήσεις “Seeds for Integration”

Επιχορηγήσεις “Seeds for Integration” Στο πλαίσιο του προγράμματος “Seeds for Integration”, η συνομοσπονδία ενώσεων Ευρωπαίων μαθητών OBESSU παρέχει χρηματοδότηση σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και δράσεις ενσωμάτωσης μαθητών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στόχος είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως καταγωγής, σε μια συζήτηση για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ευρώπη, καθώς και η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ σχολείων σχετικά με αυτό το θέμα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Open Society Foundation. Περισσότερα: https://seedsforintegration.org/

Συνέχεια ανάγνωσης

CALL FOR ACTIVITIES: 2020 COMPASS National and Regional Training Courses in Human Rights Education (NRTC’s)

2020 COMPASS National and Regional Training Courses in Human Rights Education (NRTC’s) are aiming to provide an opportunity to train youth leaders, youth workers and also educators in schools and other public bodies in using Compass and the other Council of Europe educational resources on human rights education. The training courses can be organised by youth nongovernmental organisations, by (semi) governmental organisation such as youth centres, human rights monitoring bodies and those involved with education or by a consortium of various stakeholders involved in human rights education with young people. Selected applications can receive three lines of support: Educational advice typically through a contracted trainer or direct involvement of an Educational advisor… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης