Υποτροφία της Google Ευρώπης για φοιτητές με αναπηρίες

H υποτροφία απευθύνεται σε φοιτητές με αναπηρίες και με αντικείμενο σπουδών που συνδέεται με την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος της υποτροφίας είναι η κατάργηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με αναπηρίες και η ενθάρρυνσή τους ώστε να διαπρέψουν στις σπουδές τους και να αποτελέσουν πρότυπα στη δημιουργία τεχνολογίας. Οι δέκα καλύτεροι υποψήφιοι θα λάβουν υποτροφία ύψους 7.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να καλύψουν τα δίδακτρά τους, να προμηθευτούν βιβλία ή/και εξοπλισμό. Υποβολή αιτήσεων έως 5 Δεκεμβρίου 2019. ? ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνέχεια ανάγνωσης