Αθήνα, 3 Οκτωβρίου  2019

ALERT
Ακρόαση: Μαργαρίτης Σχοινάς, ορισθείς Αντιπρόεδρος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής
Σήμερα στις 19.30 (ώρα Ελλάδος) οι επιτροπές για τις Πολιτικές Ελευθερίες και για τον Πολιτισμό και την Παιδεία θα εξετάσουν την καταλληλότητά του για το Σώμα των Επιτρόπων και το χαρτοφυλάκιό του.
 

Βρείτε παρακάτω τον κωδικό ενσωμάτωσης (embed code) για ιστοσελίδες:

<iframe src=”https://cdn.vuplay.co.uk/ep/embed/embed.html?event=20191003-1830-special-hearing-2q2&language=or&autoplay=true&logo=true” name=”EP Player” seamless=”seamless” frameborder=”0″ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” scrolling=no></iframe>

Κάθε ακρόαση διαρκεί μέχρι τρεις ώρες. Όλες οι ακροάσεις είναι ανοιχτές, μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι προσβάσιμες σε φωτογράφους και κάμερες. Μετά το τέλος της διαδικασίας θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις στον Τύπο πλησίον της αίθουσας ακροάσεων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ακροάσεις, συμπεριλαμβανομένων του πλήρους προγράμματος αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχονται στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο πρόσφατο σημείωμα για τα ΜΜΕ και τον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο.

Πώς: Ο ορισθείς Αντιπρόεδρος θα πραγματοποιήσει εναρκτήρια δήλωση διάρκειας 15 λεπτών, το οποίο θα ακολουθήσουν 25 ερωτήσεις από τα μέλη του ΕΚ. Κάθε μέλος του ΕΚ που συμμετέχει στη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιήσει και συμπληρωματική ερώτηση.

Ποιοι: Τα μέλη των επιτροπών του ΕΚ για τις Πολιτικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις και για τον Πολιτισμό και την Παιδεία, καθώς τα μέλη της συνδεδεμένης επιτροπής για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, μπορούν να πραγματοποιήσουν προφορικές ερωτήσεις.

Πότε: Η ακρόαση θα ξεκινήσει σήμερα Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 19.30 (ώρα Ελλάδος).

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κτήριο József Antall, αίθουσα 4Q2

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ακρόαση στο EP Live και το EbS+

 

Σύνδεσμοι
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
Iina LIETZÉN

Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
iina.lietzen@europarl.europa.eu
Cornelia GUSA

Press Officer

(+32) 2 283 26 01 (BXL)
(+33) 3 8817 3784 (STR)
cornelia.gusa@europarl.europa.eu
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ

Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu