Συχνές ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με τον εθελοντισμό στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής

[τελευταία ενημέρωση: 08.2019]

– Πόσες εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην περιοχή;

Στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της διαμόρφωσης ενός ενεργού πολίτη για την κοινωνία του μέλλοντος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής έχουν αναπτυχθεί οι εξής ομάδες για την περίοδο 2019-2020:

  • Εθελοντική ομάδα Επαφής με τα Μ.Μ.Ε.
  • Εθελοντική ομάδα Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Θέματα
  • Εθελοντική ομάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
  • Εθελοντική ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του Παιδιού
  • Εθελοντική ομάδα Νέων Τεχνολογιών και Κοινωνικών Δικτύων
– Ποια η θεματολογία των ομάδων αυτών και ποια πεδία δράσης έχουν επιλέξει;

Κάθε εθελοντική ομάδα έχει σαν βασικό στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο της ευρύτερης περιοχής. Για τον λόγο αυτό ο σχεδιασμός της θεματολογίας και των πεδίων δράσης έχει πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Εθελοντική ομάδα Επαφής με τα Μ.Μ.Ε. διοργανώνει δράσεις που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάδειξη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, μέσω άρθρων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και διεξαγωγής ερευνών.
  • Οι Εθελοντικές ομάδες Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Θέματα και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του Παιδιού σχεδιάζουν δράσεις (σεμινάρια, street actions, συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συνεργασίες με φορείς) που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας πάνω σε κοινωνικά ζητήματα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι μειονότητες και τα δικαιώματα του παιδιού.
  • Η Εθελοντική ομάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής διοργανώνει δράσεις που αφορούν την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της οικολογικής ζωής.
  • Η Εθελοντική ομάδα Νέων Τεχνολογιών και Κοινωνικών Δικτύων διαχειρίζεται την διαδικτυακή παρουσία του Europe Direct Κομοτηνής και διαχέει την ευρωπαϊκή επικαιρότητα σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας.
– Ποιο το προφίλ του εθελοντή; Φύλλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο;

Η πλειοψηφία των εθελοντών είναι φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κυρίως από τα Τμήματα Νομικής, Φιλολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Εργασίας και Πολιτικής Επιστήμης. Υπερτερεί σε ένα μεγάλο βαθμό το γυναικείο φύλο και η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21. Το κοινό όμως στο προφίλ κάθε εθελοντή είναι η διάθεση για βοήθεια αυτών που χρειάζονται στήριξη για να καταπολεμήσουν τις αντιξοότητες και τις αδυναμίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

– Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Συντονιστή;

Ο ρόλος του Συντονιστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της κάθε ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Συντονιστής είναι αυτός που εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, προβαίνει στην εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς των εθελοντών, παρέχει την ευκαιρία στους εθελοντές να βελτιωθούν, αναγνωρίζει τα σημεία που το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής χρειάζεται βελτίωση ή αλλαγή, εκφράζει από την πλευρά των εθελοντών διάφορες βελτιωτικές προτάσεις και εξασφαλίζει την ακεραιότητα του προγράμματος εθελοντισμού μέσω της ορθής εφαρμογής των τεσσάρων σταδίων του Κύκλου Διοίκησης των Εθελοντών (1. Προσέλκυση και επιλογή των εθελοντών, 2. Προσανατολισμός και Εκπαίδευση των εθελοντών, 3. Επίβλεψη και αξιολόγηση των εθελοντών, 4. Επιβράβευση και αναγνώριση των εθελοντών)

– Υπάρχει διάθεση συνεργασίας ή η κάθε ομάδα θέλει να τραβήξει το μοναχικό της δρόμο;

Όταν οι επιμέρους θεματικές των ομάδων μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους οδηγώντας τις εργασίες των ομάδων αυτών σ’ ένα καλύτερο αποτέλεσμα τότε όχι μόνο υπάρχει η διάθεση συνεργασίας αλλά επιδιώκεται!

– Που είναι το στέκι όπου συγκεντρωνόμαστε και που μπορεί να μας βρει κανείς;

Δεν υπάρχει κάποιο στέκι των εθελοντών. Όποιος θέλει μπορεί να μας επισκεφτεί στον χώρο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής στο όμορφο νεοκλασσικό κτίριο όπου στεγαζόταν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής, πίσω από την Π. Πρυτανεία (Ν. Τσανακλή 15) ή να επικοινωνήσει μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Europe Direct Κομοτηνής (25310 82051, 82055).

– Ποια η εικόνα μας για την παρουσία των όχι και τόσο ευρέως γνωστών εθελοντικών οργανώσεων στην χώρα μας;

Δυστυχώς, στην χώρα μας ο τομέας του εθελοντισμού έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την συμμετοχή των Ελλήνων σε εθελοντικές δραστηριότητες είναι αποκαρδιωτικά και ιδιαιτέρως ανησυχητικά για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν συμμετέχει ενεργά σε καμία οργάνωση ενώ 37% είναι ο βαθμός συμμετοχής των νέων Ελλήνων, ηλικίας 15-24 σε εθελοντικές δραστηριότητες – από τους πιο χαμηλούς ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το λαμπρό παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 το οποίο αποτελεί υπόσχεση για το μέλλον του εθελοντισμού στην χώρα μας αφού 160.000 ήταν οι επίσημες αιτήσεις που κατατέθηκαν για το πρόγραμμα του εθελοντισμού, ένας αριθμός που αποτελεί ολυμπιακό ρεκόρ!

– Ποια η αντίστοιχη εικόνα στην Θράκη;

Αν κρίνουμε από το πλήθος των εθελοντικών οργανώσεων που υπάρχουν στην περιοχή, είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρούμε πάντως χρήσιμο να οργανώνονται σχετικές δράσεις για να γνωρίσουν καλύτερα οι πολίτες και οι νέοι με τι ακριβώς ασχολούνται αυτές οι οργανώσεις και πως θα μπορούσαν οι ίδιοι να συμβάλλουν στο έργο τους. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από μια τέτοιου είδους επαφή θα προκύψουν ωραίες ιδέες για την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων οι οποίες θα ωφελήσουν κυρίως το κοινωνικό σύνολο. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι η συνεργασία των οργανώσεων που στηρίζονται σε εθελοντική βάση.

– Είθισται να ξεκινά κάτι με όρεξη και πάθος και μετά να ατονεί το ενδιαφέρον στον χώρο της εθελοντικής δράσης. Πως διασφαλίζεται η συνεχής παρουσία του εθελοντή;

Πράγματι, δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που εθελοντικές ομάδες σταματούν την λειτουργία τους ενώ ξεκίνησαν με τόση θέρμη και υποδειγματικό ζήλο. Αυτό όμως δεν θα το συναντήσετε στις εθελοντικές ομάδες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης –Europe Direct Κομοτηνής επειδή οι εθελοντές λόγω της ηλικίας τους είναι ανοιχτόμυαλοι, απορροφούν εύκολα νέες ιδέες, οι οποίες είναι ευέλικτες, χωρίς προκαταλήψεις και διακατέχονται από έναν ατέλειωτο και υπέροχο ενθουσιασμό. Παράλληλα, λόγω των ρεαλιστικών στόχων που θέτει η κάθε ομάδα, τα αποτελέσματα των προσπαθειών των εθελοντών γίνονται ορατά γεμίζοντάς τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και όρεξη για ανάληψη νέων, πρωτότυπων πρωτοβουλιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί η εθελοντική ομάδα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τα μέλη της οποίας δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την κλιματική αλλαγή αξιοποιώντας υλικό τόσο από την εκστρατεία «Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσένα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από την εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!» της ΜΚΟ WWF Ελλάς, σχεδίασαν ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για την βιοποικιλότητα και την ανακύκλωση, οργάνωσαν την δράση «Όλη η πόλη με ποδήλατο» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων 2007 και συναντήθηκε με τον τ. Δήμαρχο Κομοτηναίων, κο. Κοτσάκη, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, προτάσεις για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης και την δημιουργία ποδηλατόδρομου.

– Ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδιεξόδων των πολιτών; Ή τελικά είναι αδύναμη απάντηση;

Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός είναι η απάντηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδιεξόδων των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου κατ’ επέκταση. Πιο συγκεκριμένα ο εθελοντισμός αποτελεί στοιχείο καλής διακυβέρνησης και ανάπτυξης και είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μιας σταθερής και συγκροτημένης κοινωνίας. Με άλλα λόγια ο εθελοντισμός κάνει τους ανθρώπους να ενεργούν για το γενικό καλό της κοινωνίας, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης, ενθαρρύνει την συνεργασία και ουσιαστικά προάγει το κοινωνικό κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο εθελοντισμός βοηθά να ενσωματωθούν στην κοινωνία άτομα που έχουν μείνει στο περιθώριο και είναι αποκλεισμένα. Για παράδειγμα, άτομα με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν στον εθελοντισμό μεταβάλλουν το αρνητικό στερεότυπο ότι είναι απλά παθητικοί αποδέκτες πρόνοιας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο εθελοντισμός προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση και τους παρέχει ταυτόχρονα πολύτιμες βάσεις για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες.
Επιπρόσθετα, ο εθελοντισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση της πλήρους απασχόλησης, αφού ενισχύει την αυτοπεποίθηση αυτών που αναζητούν εργασία, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χώρους εργασίας και δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.
Τέλος, ο εθελοντισμός αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος, αφού πολλές από τις εργασίες που αναλαμβάνουν εθελοντικά οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα η παροχή συμβουλών, η κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου σε μια πόλη, είναι πολύτιμα βοηθήματα στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο κρατικός μηχανισμός.
Συνεπώς, είναι έκδηλο ότι ο εθελοντισμός δυναμώνει τα άτομα, προωθεί την αλληλεγγύη, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσεων σε σημαντικά κοινωνικά θέματα και προστατεύει τα ευάλωτα στρώματα των πληθυσμών από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση.