Το πρόγραμμα εθελοντισμού Interreg Volunteer Youth (IVY) παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών να εργαστούν εθελοντικά σε διακρατικά ή διαπεριφερειακά έργα, για χρονικό διάστημα 2 έως 6 μηνών.
Οι εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να εργαστούν είτε ως συνεργάτες έργων Interreg, με αντικείμενο την υλοποίηση έργων, είτε ως ρεπόρτερ Interreg, με αντικείμενο τη διάδοση πληροφοριών. Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των εθελοντών από και προς τη χώρα εργασίας τους, καθώς και την ημερήσια αποζημίωσή τους ύψους 19 έως 26 ευρώ για έξοδα διαμονής, διατροφής κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.interregyouth.com/placement-offers