Επιχορηγήσεις “Seeds for Integration”

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Seeds for Integration”, η συνομοσπονδία ενώσεων Ευρωπαίων μαθητών OBESSU παρέχει χρηματοδότηση σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και δράσεις ενσωμάτωσης μαθητών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στόχος είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως καταγωγής, σε μια συζήτηση για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ευρώπη, καθώς και η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ σχολείων σχετικά με αυτό το θέμα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Open Society Foundation.

Περισσότερα:
https://seedsforintegration.org/