Αθήνα, 22/11/2019

Η ΕΕ ασκεί νομική προσφυγή στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά των ινδονησιακών περιορισμών για πρώτες ύλες

Σήμερα η ΕΕ προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά των ινδονησιακών εξαγωγικών περιορισμών για πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. Οι περιορισμοί αυτοί περιορίζουν αθέμιτα την πρόσβαση των παραγωγών της ΕΕ σε πρώτες ύλες για την παραγωγή χάλυβα, ιδίως σε νικέλιο, αλλά και σε σκραπ, άνθρακα και οπτάνθρακα, σιδηρομετάλλευμα και χρώμιο. Η ΕΕ αμφισβητεί επίσης τις επιδοτήσεις που ενθαρρύνουν τη χρήση τοπικού περιεχομένου από παραγωγούς της Ινδονησίας και δίνουν προτεραιότητα σε εγχώρια εμπορεύματα, έναντι των εισαγόμενων εμπορευμάτων, γεγονός που αντιβαίνει στους κανόνες του ΠΟΕ.

Η Επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε τα εξής: «Οι παραγωγοί χάλυβα της ΕΕ υφίστανται μεγάλες πιέσεις λόγω της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και μονομερών εμπορικών περιορισμών. Οι περιορισμοί των εξαγωγών που επιβλήθηκαν από την Ινδονησία θέτουν σε κίνδυνο περαιτέρω θέσεις εργασίας στη χαλυβουργία της ΕΕ. Παρά τις έντονες προσπάθειές μας, η Ινδονησία διατήρησε τα ισχύοντα μέτρα και ανακοίνωσε και νέα απαγόρευση εξαγωγών για τον Ιανουάριο του 2020. Πρέπει πλέον να δράσουμε για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Για τον λόγο αυτό προσφεύγουμε σήμερα στον ΠΟΕ για να αρθούν τα μέτρα αυτά το συντομότερο δυνατό.»

Η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την αποφασιστική και αυστηρή εφαρμογή των πολυμερών και διμερών εμπορικών κανόνων, όταν διακυβεύονται ευρωπαϊκά συμφέροντα. Υπογραμμίζει επίσης τη σταθερή προσήλωση της ΕΕ στον ΠΟΕ και στο σύστημά του επίλυσης διαφορών ως ένα αμερόληπτο και αποτελεσματικό μέσο για την τήρηση και την επιβολή των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα μέτρα που αμφισβητεί η ΕΕ περιλαμβάνουν:

  • τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις εξαγωγής πρώτων υλών για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, ιδίως νικελίου·
  • τις απαιτήσεις εγχώριας επεξεργασίας και τις εγχώριες υποχρεώσεις εμπορικής προώθησης, καθώς και τις πολύπλοκες και ασαφείς διαδικασίες έκδοσης αδειών εξαγωγής και τις απαιτήσεις που επηρεάζουν την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, όπως το νικέλιο, ο σίδηρος, το χρώμιο, τα απορρίμματα μετάλλου και το σκραπ, ο άνθρακας και ο οπτάνθρακας·
  • το καθεστώς απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς, το οποίο προσφέρει ορισμένα οφέλη για την εισαγωγή μηχανών, αγαθών και άλλων υλικών για τη διαδικασία παραγωγής σε νεοσύστατα ή εκσυγχρονισμένα εργοστάσια, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 30 % του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται είναι εγχώριας προέλευσης.

Οι διαβουλεύσεις που ζήτησε σήμερα η ΕΕ είναι το πρώτο βήμα στο πλαίσιο των διαδικασιών επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Εάν δεν οδηγήσουν σε ικανοποιητική λύση, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει από τον ΠΟΕ να συστήσει ειδική ομάδα για να αποφανθεί επί του θέματος.

Ιστορικό

Επί του παρόντος, η ΕΕ εμπλέκεται σε 42 προσφυγές στο πλαίσιο του ΠΟΕ και 3 προσφυγές στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της. Οι προσφυγές της ΕΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών είχαν ως αποτέλεσμα την κατάργηση μεροληπτικών φόρων, παράνομων τελωνειακών δασμών ή εξαγωγικών περιορισμών σε βασικές αγορές, όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Νότια Αμερική, και το άνοιγμα και πάλι αγορών αξίας 10 δισ. ευρώ ανά έτος.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτημα της ΕΕ για διαβουλεύσεις με την Ινδονησία στο πλαίσιο του ΠΟΕ

Δράση της ΕΕ για την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου

Τρέχουσες εμπορικές διαφορές στις οποίες εμπλέκεται η ΕΕ

Σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ

Press Release in English