Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Κορονοϊός: οι ευρωβουλευτές ζητούν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
Έπαινοι για την ανταπόκριση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Διαγνωστικά εργαλεία, μάσκες και συσκευές υποβοήθησης του αναπνευστικού να παράγονται στην ΕΕ
Τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα αγοράς σχετικού εξοπλισμού
Περισσότεροι πόροι για την κοινή έρευνα για την καταπολέμηση του ιού
Το Κοινοβούλιο συζήτησε την επιδημία του COVID-19 με την Επιτροπή και την Προεδρία της Κροατίας την Τρίτη, τονίζοντας την ανάγκη να επιβραδυνθεί η εξάπλωσή του στην Ευρώπη.
Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, είπε πως η επιδημία του COVID-19 αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, με την κατάσταση να μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν στις προσπάθειες περιορισμού του ιού για να επιβραδύνουν την εξάπλωσή του, ώστε τα συστήματα υγείας να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και να μετριαστούν όσο είναι εφικτό οι επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Αρκετοί επικεφαλής πολιτικών ομάδων του ΕΚ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς όσους έχουν ήδη νοσήσει αλλά και το θαυμασμό τους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται για να περιθάλψει τους ασθενείς.

Πολλοί ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης την ανάγκη για αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για περισσότερους πόρους για την έρευνα σχετικά με τον ιό. Σύμφωνα με τους ομιλητές, ο απαραίτητος ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός όπως διαγνωστικά τεστ, μάσκες και συσκευές υποβοήθησης του αναπνευστικού θα πρέπει να παράγονται εντός της ΕΕ ώστε όλα τα κράτη μέλη να μπορούν να προμηθευτούν ό,τι χρειάζονται.

Κάποιοι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι διαφαίνεται η ανάγκη να πραγματοποιηθεί από κοινού εκτίμηση κινδύνων από την επιδημία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα μέτρα σε περιοχές με παρόμοιο επίπεδο κινδύνου. Συζητήθηκε ακόμη η ανάγκη για κοινούς κανόνες για την είσοδο στην ζώνη Σένγκεν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση.

Σύνδεσμοι
Συζήτηση στην ολομέλεια στις 12 Φεβρουαρίου για τον COVID-19
Εκτίμηση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για τον νέο κορονοϊό στην Ευρώπη (2 Μαρτίου – στα αγγλικά)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων: ιστοσελίδα για τον COVID-19 (στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ: έρευνα για τις επιπτώσεις των επιδημιών και πανδημιών στην οικονομία (στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: ιστοσελίδα για τον COVID-19 (στα αγγλικά)
Χρειάζεται χρηματοδότηση της έρευνας για την καταπολέμηση του κορονοϊού
 
Thomas HAAHR

Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
EP_Environment
 
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ

Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
typos-el@europarl.europa.eu